Welcome to HGT

 

 

HGT Compound

Dictrict 2, HCM.city

<HỒ GIA TRANG>

HGT Villas Lake View

Lâm Hà,Lâm Đồng

Hóa Quyền Đạo

HGT media studio

Khí Công Năng Lượng

Công Ty TNHH Hồ Gia Trang - HoGT co.,ltd.

số 12 - 12A đường 12 , KP3, P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM.

Tel: 096 -239 -9988 . MST : 0312996844

E.mail : hogiatrang@ gmail.com