Sanctuary HGT Villas
Hồ Tràm, Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

HGT Media
12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức.

Năng Lượng Khí
12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức.

Công Ty TNHH Hồ Gia Trang – HoGT co.,ltd.
Số 12 đường 12 , An Khánh, Thủ Đức-Hồ Chí Minh
Tel: 09696 8 1212 – 0888 798 168
MST : 0312996844

Công Ty TNHH Nghỉ Dưỡng Hồ Gia Trang
Liên Hồ, Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng
Hòa Bình,Tân Thanh,Lâm Hà, Lâm Đồng
Tel: 035 622 1112 – 091 268 1119 – 093 507 9799
MST: 5801506823

HGT Compound
12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức.