HGT Compound Hồ Gia Trang resort  Hãng Phim Hồ Gia Trang Năng Lượng Khí – HGT

12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức.

Tel: 096. 239. 9988

MST : 0312996844

Thôn Liên Hồ, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.

Tel : 09350 79799

HGTresort.com

12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức.

Tel: 09696.8.1212 – 098.3333 099

HGTmedia.com

12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức.

Tel: 091.268 1119 – 09696.8.1212

NangLuongKhi.com

 

 

Công Ty TNHH Hồ Gia Trang – HoGT co.,ltd.

số 12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức – HCM.

Tel: 09696.8.1212 – 096.23.999.88 .

Email: hogiatrang@ gmail.com

MST : 0312996844