Viết tặng Hồ Gia Trang Villas và Đôi bạn Pong – Lynh

Một vị khách đã du lịch đến Hồ Gia Trang Villas – Lâm Hà và sau đó cảm mến cảnh quan và tình cảm của đôi bạn trẻ, đã gởi tặng cho Hồ Gia Trang Villas – Lâm Hà một bài thơ rất hay, đầy cảm xúc…
HỒ GIA TRANG
( Viết tặng Hồ Gia Trang Villas và
Đôi bạn Pong – Lynh)
Em ơi! Hãy đến Hồ Gia Trang
Nơi Trời Mây Đất Nước mênh mang
Bình minh, chim trời vờn trên sóng
Hoàng hôn, ráng đỏ thuở hồng hoang
Biệt Thự yên bình bên hồ xanh
Tre, trúc thay liễu rũ buông mành
Đồi cao, hàng thông reo đón gió
Cơn gió nào đưa em đến với anh?
Em đến bên Anh Hồ Gia Trang
Tay trong tay, say đắm, nồng nàn
Chung chiêng đêm cao nguyên huyền diệu
Nghe tiếng lòng, tiếng thác âm vang
Hồ Gia Trang ơi! Hồ Gia Trang
Tháng 12/2020
A.Sáu