CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo vệ thông tin và dữ liệu Khách hàng luôn là một vấn đề quan trọng với Chúng tôi, do đó Chúng tôi chỉ sử dụng tên và một số thông tin có liên quan đến giao dịch giữa Chúng tôi và Khách hàng trong một số trường hợp nhất định được đề ra trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi chỉ giữ thông tin Khách hàng trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Khách hàng có thể ghé thăm trang hogiatrang.com mà không phải cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào.

Nếu Khách hàng không hiểu rõ hay có ý kiến đóng góp thêm về chính sách bảo mật này, xin vui lòng gửi email đến hogiatrangvillas@ gmail.com. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin phản hồi của Khách hàng.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân Khách hàng trong nội bộ công ty. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ thông tin cá nhân Khách hàng cho bất kì một bên thứ ba nào khác.

Thông tin mà Chúng tôi thu thập bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

- Cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang website của Chúng tôi theo yêu cầu của Khách hàng.
- Thông báo về hoạt động công ty, cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng.
- Sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý Khách hàng, nhận diện nhân khẩu học của người sử dụng để tùy chỉnh trang website sao cho phù hợp với Khách hàng nhất.
- Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để gửi các thông tin ưu đãi khuyến mãi/tiếp thị.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân của Khách hàng được thực hiện bởi CÔNG TY TNHH MTV NGHỈ DƯỠNG HỒ GIA TRANG. Chúng tôi sẽ không giao quyền thu thập và quản lý thông tin cho bất kì một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của Chúng tôi hoặc do yêu cầu của pháp luật. Mọi sự thay đổi này đều được đăng trên trang website của Chúng tôi.

Nếu Khách hàng có gì thắc mắc hay khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi tại hogiatrangvillas@ gmail.com.

QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhập, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình hoặc khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo bằng cách liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc qua email: hogiatrangvillas@ gmail.com.

Nếu khách hàng muốn từ chối việc nhận bất kỳ thông tin khuyến mại, quảng cáo, email, bản tin, tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại và thư, Quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng để được trợ giúp.

English

PRIVACY POLICY

Protecting Customer information and data is always an important issue for Us, therefore We only use names and some information related to transactions between Us and Customers in some cases. specified in this privacy policy. We only retain Customer information where required by law or for the purpose for which it was collected.

Customers can visit hogiatrang.com without having to provide any personal information.

If the Customer does not clearly understand or has further comments on this privacy policy, please send an email to hogiatrangvillas@ gmail.com. We are always ready to listen to customer feedback.

PURPOSE AND SCOPE OF INFORMATION COLLECTION
We only use Customer personal information within the company. We will not sell or share Customer personal information with any other third party.

The information we collect includes: full name, phone number, address, email.

SCOPE OF INFORMATION USE
The above information will be used for one or all of the following purposes:

- Providing services and information through our website according to Customer's request.
- Announce company activities, provide information related to customer services and support.
- Use information provided by Customers to support Customer management, identify user demographics to customize the website to best suit Customers.
- We will use Customer's personal information to send promotional/marketing information.

INFORMATION STORAGE PERIOD
Personal information provided by Customers on Our internal systems during the process of providing services to Customers or until the purpose of collection is completed or when Customers request to destroy the information. provide.

ADDRESS OF THE UNIT THAT COLLECTS AND MANAGES PERSONAL INFORMATION
The collection and management of customers' personal information is carried out by HO GIA TRANG RESORT COMPANY LIMITED. We will not assign the right to collect and manage information to any other third party unless required by law.

We reserve the right to change and amend the Privacy Policy at any time depending on our changes or as required by law. All such changes will be posted on our website.

If Customers have any questions or complaints, please contact us at hogiatrangvillas@gmail.com.

CUSTOMER RIGHTS REGARDING PERSONAL INFORMATION
Customers have the right to provide personal information to us and can change that decision at any time.

Customers have the right to self-check, update, adjust their personal information or complain about personal information being used for the wrong purpose or scope as notified by contacting the Customer Care Department. us or via email: hogiatrangvillas@ gmail.com.

If you want to opt out of receiving any promotional information, advertising, emails, newsletters, text messages, phone calls and letters, please contact Customer Care for assistance. help.

tiếng việt

©2020 Allrights reserved mystore.com

CÔNG TY TNHH MTV NGHỈ DƯỠNG HỒ GIA TRANG

Address: Liên Hồ, Liên Hà, Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 035 622 1112 – 091 268 1119 – 093 507 9799

Email: hogiatrangvillas@ gmail.com

Website: https://hogiatrang.com/

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

Công Ty TNHH Hồ Gia Trang – HoGT co.,ltd.
Số 12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 09696 8 1212 – 0888 798 168 MST: 0312996844

GỬI

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN ƯU ĐÃI

Thời gian áp dụng ưu đãi