ĐIỀU KHOẢN CHUNG

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Khi phát sinh tranh chấp (sau khi Khách hàng đã đặt phòng), Khách hàng có thể khiếu nại với Chúng tôi trực tiếp qua hotline của khách sạn

Khiếu nại của Khách hàng được tiếp nhận và sẽ được chuyển đến bộ phận phụ trách trong thời gian 24h và giải quyết trong thời gian sớm nhất.

CHÍNH SÁCH ĐỔI PHÒNG, ĐỔI NGÀY NHẬN TRẢ PHÒNG

Trong trường hợp Khách hàng muốn đổi ngày trả phòng, đổi phòng vui lòng liên hệ với bộ phận đặt phòng của Chúng tôi để được hỗ trợ.

CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG

Tùy theo khách sạn, thời điểm và loại giá khác nhau mà chính sách hủy phòng sẽ khác nhau. Dưới đây là chính sách hủy phòng cơ bản, áp dụng khi chính sách hủy phòng không được đề cập trong đơn đặt phòng hoặc trên trang đặt phòng trực tuyến.

- Trong trường hợp Khách hàng huỷ đặt phòng trước 14 ngày so với ngày nhận phòng đã đặt, toàn bộ số tiền đã thanh toán cho booking sẽ được bồi hoàn.

- Trong trường hợp Khách hàng huỷ đặt phòng trong vòng 14 ngày so với ngày đặt phòng đã đặt, khách sạn sẽ tính phí phạt toàn bộ tiền phòng

- Trong trường hợp no-show (Khách hàng đặt phòng nhưng lại không đến), thì Chúng tôi sẽ tính phí phạt toàn bộ tiền phòng

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO HOÀN TIỀN

Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toàn tiền cọc, thanh toán đầy đủ tiền đặt phòng. Nhưng do điều kiện khách quan nên hủy chuyến đi của mình, Chúng tôi sẽ xem xét hoàn lại số tiền cho Khách hàng. Việc hoàn tiền sẽ dựa vào quy định của mỗi đơn đặt phòng khác nhau. Việc hoàn tiền này sẽ được nhân viên của Chúng tôi thông báo chính thức cho Khách hàng qua email.

- Thời gian bồi hoàn là trong vòng 21-30 ngày làm việc tuỳ vào ngân hàng.

- Hình thức bồi hoàn: bồi hoàn tài khoản ngân hàng đã được cung cấp hoặc thẻ đã thu tiền

- Chi phí bồi hoàn: miễn phí.
*Lưu ý:
Chúng tôi có quyền thay đổi điều kiện, hủy bỏ chính sách bất cứ lúc nào không cần thông báo trước.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thay đổi ngày, loại phòng… gián tiếp, ngẫu nhiên hay do hậu quả phát sinh hoặc trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh…).

English

GENERAL TERMS

COMPLAINT RESOLUTION PROCESS

When a dispute arises (after the Customer has made a reservation), the Customer can complain to us directly via the hotel hotline.

Customer complaints are received and will be transferred to the responsible department within 24 hours and resolved as soon as possible.

POLICY TO CHANGE ROOM, CHANGE CHECK-OUT AND CHECK-OUT DATE

In case the Customer wants to change the check-out date or change the room, please contact our reservation department for support.

CANCELLATION POLICY

Depending on the hotel, time and price type, the cancellation policy will be different. Below is the basic cancellation policy, which applies when the cancellation policy is not mentioned in the booking form or on the online booking page.

- In case the Customer cancels the booking 14 days before the booked check-in date, the entire amount paid for the booking will be refunded.

- In case the Customer cancels the reservation within 14 days of the reserved reservation date, the hotel will charge a penalty fee of the entire room fee.

- In case of no-show (Customers make a reservation but do not show up), we will charge a penalty of the entire room fee.

MONEY BACK GUARANTEED POLICY

In case the Customer has paid the deposit in full, pay the reservation in full. But due to objective conditions, if you cancel your trip, we will consider refunding the amount to the Customer. Refunds will be based on the regulations of each different booking. This refund will be officially notified to the Customer by our staff via email.

- Refund time is within 21-30 working days depending on the bank.

- Refund form: refund to the provided bank account or the card from which the money was collected

- Reimbursement fee: free.
*Note:
We reserve the right to change conditions and cancel policies at any time without prior notice.

We are not responsible for compensation for damages, changes in dates, room types, etc. that are indirect, incidental or consequential, or in case of force majeure (natural disasters, war, etc.).

tiếng việt

©2020 Allrights reserved mystore.com

CÔNG TY TNHH MTV NGHỈ DƯỠNG HỒ GIA TRANG

Address: Liên Hồ, Liên Hà, Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 035 622 1112 – 091 268 1119 – 093 507 9799

Email: hogiatrangvillas@ gmail.com

Website: https://hogiatrang.com/

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

GỬI

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN ƯU ĐÃI

Thời gian áp dụng ưu đãi

Công Ty TNHH Hồ Gia Trang – HoGT co.,ltd.
Số 12 đường 12 – Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 09696 8 1212 – 0888 798 168 MST: 0312996844