Reiki room- Lake View
Ki room- Lake View
Bungalow – Lake View
Bungalow Duplet – Lake View
800.000vnd/2 bed for 2-4 people,private bathroom,breakfast800.000VNĐ/2-4 người có ăn sáng/2 gường, phòng tắm riêng, nhìn ra hồ lớn thiên nhiên,…
600.000vnd/1 bed for 2 people,private bathroom,breakfast600.000VNĐ/2 người có ăn sáng/1 gường, phòng tắm riêng, nhìn ra hồ lớn thiên nhiên,…
600.000vnd/1 bed for 2 people,private bathroom,breakfast600.000VNĐ/2 người có ăn sáng/1 gường, phòng tắm riêng, nhìn ra hồ lớn thiên nhiên,…
800.000vnd/2 bed for 2-4 people,private bathroom,breakfast800.000VNĐ/2-4 người có ăn sáng/2 gường, phòng tắm riêng, nhìn ra hồ lớn thiên nhiên,…